Over de Vredesweek

Vrede lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Er is aandacht en inzet nodig om vrede te houden, te verbeteren, te stimuleren. Om die aandacht en inzet te stimuleren zijn er de jaarlijkse vredesweken in de derde week van september. De eerste vredesweek werd in 1967 georganiseerd vanuit kerken, daarna door Pax Christi en nu door de landelijke organisatie PAX. Deze vraagt een stedelijke groep om een vredesambassade te maken en vredesambassadeurs aan te stellen. In Nijmegen doet de Raad van Levensbeschouwing en Religie dat. De Haard, Groenestraat 170, is de Vredesambassade. In 2021 is de Vredesweek van 19 t/m 26 september. Vredesambassadeur is Storay Ahmadi.

Het thema van de vredesweek is landelijk “Inclusief samenleven“. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

In Nijmegen is het thema voor verschillende bijeenkomsten, waaronder de openingsbijeenkomst op 19 september met de burgemeester.

De vredesambassadeurs willen niet maar één week met vrede bezig. Daarom zijn ze het hele jaar aan het werk om Vrede en Vrijheidstuinen te maken, Vrede en Vrijheids Nieuwscafé’s te organiseren en bundels te maken rond vredesthema’s.