Over de Vredesweek

Vrede lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Er is aandacht en inzet nodig om vrede te houden, te verbeteren, te stimuleren. Om die aandacht en inzet te stimuleren zijn er de jaarlijkse vredesweken in de derde week van september. De eerste vredesweek werd in 1967 georganiseerd vanuit kerken, daarna door Pax Christi en nu door de landelijke organisatie PAX. Deze vraagt een stedelijke groep om een vredesambassade te maken en vredesambassadeurs aan te stellen. In Nijmegen doet de Raad van Levensbeschouwing en Religie dat. Het Huis van Compassie, Groenestraat 170, is al een zevental jaren Vredesambassade. In 2020 is de Vredesweek van 19 t/m 27 september. Vredesambassadeurs zijn Storay Ahmadi, Mariët Mensink en Frans Houtbeckers. De laatste twee waren dat ook in 2019.

Het thema van de vredesweek is landelijk weer Vrede verbindt. In 2018 Vrede verbindt generaties. In 2019 Vrede verbindt over grenzen. In 2020 Vrede verbindt verschil. Het gaat dit jaar over omgaan met verschillen, met diversiteit, met niet vasthouden aan eigen gelijk, met die andere ontmoeten.

In Nijmegen is het thema voor verschillende bijeenkomsten, waaronder de openingsbijeenkomst op 20 september met de burgemeester, Vrede, vrijheid en compassie. Omdat de jaarlijkse compassiedag gevierd wordt tijdens de openingsbijeenkomst en omdat de vredesambassadeurs het hele jaar bezig zijn met Vrede en Vrijheid.

De vredesambassadeurs willen niet maar één week met vrede bezig. Daarom zijn ze het hele jaar aan het werk om Vrede en Vrijheidstuinen te maken, Vrede en Vrijheids Nieuwscafé’s te organiseren en bundels te maken rond vredesthema’s.